RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Themanummer Infectieziekten Bulletin over MRSA

Publicatiedatum: 26 oktober 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het jaarlijkse themanummer van het Infectieziekten Bulletin heeft als thema MRSA. De hoeveelheid en diversiteit van bijdragen die in dit themanummer over MRSA zijn opgenomen, geven aan dat MRSA leeft in alle geledingen van de gezondheidszorg.

Naast de resultaten van de surveillance van MRSA in 2010, treft u beschrijvingen aan van de bestrijding van MRSA-uitbraken in diverse zorgsinstellingen. Daarbij is niet alleen de effectiviteit van de maatregelen van belang, ook de belasting voor de bewoners verdient aandacht.  De soms verstrekkende gevolgen van MRSA-dragerschap voor medewerkers in de gezondheidszorg komen eveneens aan de orde. En natuurlijk zijn er bijdragen over veegerelateerde MRSA en de verspreiding daarvan.

 

Kortom, wij hopen u met dit themanummer een goed overzicht te geven van de ontwikkelingen in de verspreiding en bestrijding van MRSA in Nederland.

 

Onder 'Download'vindt u de pdf van dit Infectieziekten Bulletin.
Onder 'Zie ook' vindt u een link naar de inhoudsopgave en naar het aanmeldformulier voor de e-mailattendering.

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Themanummer Infectieziekten Bulletin over MRSA

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu