RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Milde variant Q-koorts bij runderen

Publicatiedatum: 19 juli 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Hoewel Q-koorts veel voorkomt bij mensen en runderen op melkveebedrijven, veroorzaakt dit weinig ziekte. Bijna driekwart van de veehouders en hun gezinsleden is ooit besmet geraakt met de Q-koortsbacterie. Van 2% is bekend dat zij Q-koorts hebben gehad. Ook de runderen op veel bedrijven (82%) hebben ooit een Q-koortsinfectie doorgemaakt. De bacterie die in dit onderzoek is aangetroffen is een ander type dan de bacterie die de Q-koortsepidemie onder geiten en mensen veroorzaakte. Dit blijkt uit het landelijk Q-koortsonderzoek Q-VIVE waarin onder andere onderzoek is gedaan naar het voorkomen van de Q-koortsbacterie op melkveebedrijven.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Milde variant Q-koorts bij runderen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu