RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programma #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl van start

Publicatiedatum: 24 juli 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De minister van VWS wil extra aandacht besteden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Het Centrum Gezond Leven, onderdeel van het RIVM, heeft hiervoor het programma #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl opgesteld met inbreng van diverse partners. Het programma loopt tot en met 2014 en richt zich via scholen en social media op de leefwereld van jongeren.

Bij het bevorderen van een gezonde leefstijl staan de beleidslijnen versterken, inspireren en verbinden centraal. Binnen deze drie lijnen bestaat de hoofdmoot uit concrete activiteiten voor en met het onderwijsveld, professionals en de jeugd. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren en hun ouders en de vraag vanuit het onderwijs centraal te stellen, wordt #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl begeleid door een groep meedenkers en adviseurs.


Aandachtsgebieden zijn voeding, beweging, roken, alcohol, drugs, seksuele gezondheid en letselpreventie. Bestaande en goedlopende activiteiten die een gezonde leefstijl bij de jeugd bevorderen worden versterkt. De verschillende activiteiten zullen grotendeels door derde partijen worden uitgevoerd. Het Centrum Gezond Leven initieert, co├Ârdineert en verzorgt de communicatie.

Meer weten over het programma #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl? Ga naar Loketgezondleven.nl.

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Programma #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl van start

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu