RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verlichte hemel door vuurwerk

Publicatiedatum: 09 januari 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is duidelijk te zien in de lichtmetingen van het Meetnet Hemelhelderheid Nederland. In en rond stedelijk gebied is na twaalf uur 's nachts een snelle toename te zien van het lichtniveau. Het maximum ligt ongeveer om kwart over twaalf, na ongeveer driekwartier is de invloed van het vuurwerk op de hemelhelderheid voorbij. De donkerste gebieden van Nederland, Springendal en Radio-Kootwijk, hebben weinig invloed ondervonden van het vuurwerk.

In het Meetnet Hemelhelderheid Nederland wordt op negen locaties in Nederland continu de hemelhelderheid gemeten. De hemelhelderheid is afhankelijk van de locatie, de lichtbronnen in de omgeving, en het weer. Met deze metingen wordt inzicht verkregen in de hemelhelderheid in Nederland, en de variatie hierin. Dit draagt bij aan een beter begrip van de invloed van nachtelijke verlichting op mens, plant en dier.

Verlichte hemel door vuurwerk

 

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Verlichte hemel door vuurwerk

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu