RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aziatische tijgermug in Nederland beter in kaart gebracht

Publicatiedatum: 03 april 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het Europese Centrum voor Infectieziektenbestrijding (ECDC) heeft de kaart over de verspreiding van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) in Nederland aangepast. De correctie was nodig omdat in de kaart, gepubliceerd op 21 maart 2013, de Aziatische tijgermug als ‘gevestigd’ werd bestempeld. Dat is niet correct.

De Aziatische tijgermug wordt wel regelmatig geïntroduceerd. In Nederland wordt de mug soms waargenomen in kassen van Lucky Bamboo-bedrijven en bij importeurs van gebruikte autobanden. Echter na het aantreffen van deze muggen worden direct bestrijdingsmaatregelen genomen. Er zijn geen aanwijzingen van blijvende vestiging of overwintering van de Aziatische tijgermug in Nederland.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Aziatische tijgermug in Nederland beter in kaart gebracht

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu