RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tularemie vastgesteld bij een haas in Limburg

Publicatiedatum: 05 september 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft tularemie bij een haas vastgesteld. Tularemie is een infectieziekte die vooral voorkomt onder haasachtigen en knaagdieren.

Mensen kunnen ook tularemie krijgen, maar die kans is zeer klein. Alleen mensen die contact hebben met wilde hazen, zoals jagers, kunnen mogelijk besmet raken. Jagers kunnen de risico's beperken door het nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen. Informatie hierover is te verkrijgen via de jachtverenigingen (KNJV, NOJG).

Sinds 2011 onderzoekt het DWHC hazen op onder andere tularemie, dit is de eerste haas waarbij deze ziekte is vastgesteld. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of het om een incidenteel geval gaat of dat de ziekte vaker bij hazen voorkomt. 

Meer informatie op de website van het DHWC.

 
Afbeelding haas

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Tularemie vastgesteld bij een haas in Limburg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu