RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tussenevaluatie pilot 

Publicatiedatum: 20 december 2013
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

De pilot voor het landelijk bevolkingsonderzoek in screeningsregio Zuid-West is nog gaande. In de landelijke commissie voor de invoering van het bevolkingsonderzoek (LCIBD) zijn de tussenresultaten van de pilot besproken.

De algemene conclusie is dat de pilot met zo’n 2.500 genodigden zeer nuttig is geweest. In de praktijk werkt het ICT-systeem Colonis goed en de werkafspraken tussen partijen functioneren zoals is afgesproken. Een aantal zaken is verbeterd: zo is het antwoordformulier opnieuw ontworpen en de communicatie over het verzamelen van ontlasting aangescherpt. Tijdens de pilot bleek dat deelnemers vaak teveel ontlasting in het buisje verzamelden. De tijd tussen de uitslagbrief en het intakegesprek is verruimd omdat deelnemers dit als te snel ervoeren. De gesignaleerde punten leiden tot aanpassingen voor een goed verloop van het landelijk bevolkingsonderzoek vanaf januari.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Tussenevaluatie pilot

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu