RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verlenging landelijke commentaarronde conceptrichtlijn - Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (concept versie 30 mei 2013)

Publicatiedatum: 06 september 2013
Wijzigingsdatum: 06 augustus 2018

De termijn voor openstelling voor landelijk commentaar op de conceptrichtlijn - Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (concept versie 30 mei 2013) - is met één maand verlengd tot 1 oktober 2013.

In de link aan de rechterkant treft u de conceptrichtlijn aan. Deze richtlijn doorloopt een commentaarronde tot 1 oktober 2013. U kunt daaraan bijdragen door uw reactie(s) te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van Luchtbehandeling.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Verlenging landelijke commentaarronde conceptrichtlijn - Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (concept versie 30 mei 2013)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu