RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorgproduct colonscreening

Publicatiedatum: 16 december 2013
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

In 2014 blijft er een specifiek zorgproduct bestaan voor colondiagnostiek die wordt uitgevoerd na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

De afgelopen periode was er sprake van dat het zorgproduct voor colonscreening geïntegreerd zou worden in de bestaande DBC-structuur. Het betreffende product is voor MDL, interne geneeskunde en heelkunde ontwikkeld, in het kader van de start van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van DBC onderhoud

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Zorgproduct colonscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu