RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bevolkingsonderzoek Zuid als eerste screeningsorganisatie NEN EN 15224 gecertificeerd

Publicatiedatum: 16 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Bevolkingsonderzoek Zuid is als eerste screeningsorganisatie in Nederland gecertificeerd voor de NEN EN 15224, in de volksmond beter bekend als “ISO voor de zorg”. Deze certificering geldt voor alle bevolkingsonderzoeken die door de screeningsorganisatie worden uitgevoerd: het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.

Bevolkingsonderzoek Zuid is als eerste screeningsorganisatie in Nederland gecertificeerd voor de NEN EN 15224, in de volksmond beter bekend als “ISO voor de zorg”.

De NEN EN 15224 is een Europese norm, in het Nederlands vertaald voor kwaliteitsmanagementsystemen in de sector zorg en welzijn. Om aan de eisen van de NEN EN 15224 te voldoen, is er in de afgelopen maanden door alle geledingen binnen Bevolkingsonderzoek Zuid hard gewerkt. De leidraad hiervoor was een implementatieplan opgesteld door het team Kwaliteit.

 Er zijn twee belangrijke nieuwe onderwerpen in vergelijking met de eerder behaalde kwaliteitscertificaten HKZ en ISO 9001: het implementeren van 11 kwaliteitskenmerken en het implementeren van risicomanagement. Landelijk is hiervoor een notitie opgesteld door de leden van de landelijke werkgroep Kwaliteit. In deze werkgroep zijn alle kwaliteitsadviseurs van de screeningsorganisaties vertegenwoordigd. Met behulp van de notitie heeft Bevolkingsonderzoek Zuid de kwaliteitskenmerken gekoppeld aan de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan en vertaald in indicatoren. Ook is er een risicoanalyse uitgevoerd. Risico’s voor de organisatie zijn in beeld gebracht en kunnen worden gemonitord.

De medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid zijn geïnformeerd over de nieuwe norm door informatie op intranet, in het personeelsblad en uitleg in werkoverleggen. Zo worden ze gestimuleerd om zelf na te denken over de 11 kenmerken en over risico’s in hun werk.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Bevolkingsonderzoek Zuid als eerste screeningsorganisatie NEN EN 15224 gecertificeerd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu