RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Blik op de toekomst van de volksgezondheid

Publicatiedatum: 10 april 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Naar verwachting stijgt de levensverwachting en de maatschappelijke participatie, maar neemt tegelijkertijd het aantal chronisch zieken en de zorguitgaven toe. Ondertussen blijft het gat tussen sociaaleconomische groepen even groot. Welke van deze uitdagingen als eerste aangepakt moet worden, is afhankelijk van het perspectief waarmee we naar de toekomst kijken. Dat zijn de eerste bevindingen uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 van het RIVM die in juni verschijnt.

Het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), dat dit jaar voor de twaalfde keer georganiseerd wordt, staat in teken van perspectieven op de volksgezondheid. Dit in aanloop naar de Volksgezondheid Toekomstverkenning 2014 (VTV), die dit jaar uitgebracht wordt door het RIVM. In VTV verkent het RIVM de toekomst van de volksgezondheid en zorg in Nederland.

Perspectieven

Op het NCVGZ schetste Nancy Hoeymans, projectleider van de VTV, vier  perspectieven op de volksgezondheid: ‘Op en top gezond’, ‘Iedereen doet mee’, ‘Heft in eigen handen’ en ‘Gezonde welvaart’. Zij liet zien dat deze perspectieven leven in de samenleving. Vervolgens zijn deze perspectieven toegepast door experts op bepaalde beleidsterreinen, zoals Jaap Seidell (VU) en Rudi Westendorp (LUMC). Westendorp pleit voor omdenken in de ouderenzorg: “Wij denken dat ouderen ziek zijn, zij ervaren hun gezondheid als toppie.”

Kriens: gezondheid in de toekomst geen beleidsterrein meer

Ook Jantine Kriens (directievoorzitter VNG) blikte in de Wilhelmina Rouwenhorst Lezing op het NCVGZ vooruit. Gezondheid is niet los te zien van andere onderwerpen als de sociale context van mensen, hun fysieke leefomgeving, opleiding en werk. Daarom zal gezondheid bij gemeenten waarschijnlijk niet voor altijd blijven bestaan als individueel beleidsterrein. Volgens Kriens betekent dat niet dat gemeenten het niet belangrijk vinden. ‘Integendeel. Gezondheidsbeleid is facetbeleid. Dat biedt kansen om gezondheid in veel meer discussies mee te laten wegen en zo juist steeds belangrijker te maken.’

Het NCVGZ 2014

Diverse prominenten in de gezondheidszorg spraken zich uit over de toekomst van de Nederlandse Volksgezondheid. Sprekers als Rudi Westendorp (LUMC), Jan Walburg (Universiteit Twente) en Jaap Seidell (VU) boden nieuwe inzichten door inspirerende pitches en lezingen. Op donderdagavond discussiëren onder meer Pia Dijkstra (Tweede Kamerlid D66), Rinke van den Brink (NOS), Paul Sneijder (oud-NOS, kandidaat Europarlement) en Margriet de Jager (wethouder Deventer) in het politiek café over ‘Meer preventie in de politiek?!’. Op de tweede dag van het NCVGZ presenteren Marianne Donker (VWS) en Carl Verheijen in een interactieve sessie het NPP ‘Alles is gezondheid’. Bijna 50 presentaties, workshops en symposia geven een goed beeld van de stand van zaken van de ontwikkelingen in Nederland.

 

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Blik op de toekomst van de volksgezondheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu