RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Clientbelevingsonderzoek bevolkingsonderzoek darmkanker

Publicatiedatum: 18 november 2014
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is begin 2014 van start gegaan. De in de voorbereidingsfase ingerichte processen worden nu in de praktijk gebracht.

Wat waren de ervaringen van personen die een uitnodiging hebben ontvangen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker met het bevolkingsonderzoek? Wat gaat goed en wat kan beter? Deze vragen staan centraal in het clientbelevingsonderzoek dat begin 2015 zal worden uitgevoerd door een externe partij in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Het doel is informatie verzamelen waarmee we vanuit het perspectief van de genodigde het bevolkingsonderzoek darmkanker kunnen optimaliseren. Op korte termijn vindt gunning van de opdracht plaats. In het tweede kwartaal 2015 verwachten wij de resultaten te kunnen presenteren.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Clientbelevingsonderzoek bevolkingsonderzoek darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu