RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een geïnformeerde keuze

Publicatiedatum: 18 december 2014
Wijzigingsdatum: 18 november 2016

Vrouwen met een uitnodiging voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (vanaf 2016) moeten net als nu goed geïnformeerd zijn over de voor- en nadelen. Zo kunnen zij een goede keuze maken over wel of niet deelnemen.

Welke informatie moeten vrouwen daarvoor ontvangen? TNS NIPO deed hiervoor in september een onderzoek onder vrouwen en diverse experts. De resultaten zijn inmiddels gepresenteerd aan de programmacommissie en de werkgroep Communicatie & Deskundigheidsbevordering. Uit de resultaten blijkt dat de kennis onder vrouwen over HPV nog steeds laag is. Ook de relatie van het verloop van hrHPV tot BMHK is niet altijd duidelijk en respondenten hebben veel vragen over de praktische uitvoering van het uitstrijkje. Nuttige input die wij meenemen in het ontwikkelen van de communicatiemiddelen naar professionals, doelgroep en publiek.

tnsnipo

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Een geïnformeerde keuze

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu