RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eindrapport Evaluatie Subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid online

Publicatiedatum: 15 januari 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In 2013 is de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) geëvalueerd. Belangrijkste uitkomst van de evaluatie was dat de uitvoering van de ASG regeling bij de GGD'en goed belegd is en aanvullend funcitoneert op de 1e lijns zorg bij de huisarts. VWS heeft op basis van de adviezen in het rapport besloten de regeling aan te passen per 2015.Tijdens een bijeenkomst op het ministerie van VWS op 11 oktober jl. zijn de coördinatoren van de centra voor seksuele gezondheid over de wijzigingen geïnformeerd.

Belangrijkste consequentie is dat er een financieel plafond op de regeling komt, waardoor de alsmaar stijgende kosten worden ingedamd. Verdere aanpassingen betreffen het toevoegen van slachtoffers van verkrachting of seksueel geweld aan de doelgroepen van de regeling en het schrappen verplichting doortesten bij een positieve chlamydiatest.

Daarnaast worden enkele wijzigingen in de uitvoering van de regeling doorgevoerd. Dit heeft als gevolg dat prostituanten en personen met drie of meer partners in de zes maanden voorafgaand aan het consult als doelgroep uit de regeling zullen worden geschrapt. In praktijk wordt bij deze doelgroepen weinig soa gevonden. Verder hoeven jongeren met een etnische achtergrond niet meer op alle soa’s getest te worden. Na beoordeling van het risicogedrag door de professional is het mogelijk dat volstaan kan worden met een test op chlamydia.

De effecten van bovenstaande wijzigingen zullen na 3 jaar worden geëvalueerd.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Eindrapport Evaluatie Subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid online

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu