RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GLOBE-dag: bodem RIVM nader bekeken

Publicatiedatum: 07 april 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Op 8 april zijn docenten welkom op het RIVM voor de jaarlijkse GLOBE-dag. Deze dag wordt geopend door de kersverse ambassadeur van GLOBE en Directeur-Generaal van het RIVM, André van der Zande.

Scholieren en docenten krijgen een unieke kans om het RIVM te verkennen. Zij zullen dan ook de bodemkwaliteit van het RIVM aan een onderzoek onderwerpen. Bovendien presenteren de middelbare scholieren hun eigen bodemonderzoeken. Het RIVM, KNMI en WUR voorzien de docenten aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, ANW en NLT van alle benodigde handreikingen om GLOBE in te passen in hun lessen.

GLOBE ontwikkelt lesprogramma’s voor middelbare scholieren. Leerlingen verrichten metingen in de bodem en ontwikkelen zo hun onderzoeksvaardigheden en kennis over milieu en natuur. De meetresultaten van de leerlingen worden gebruikt voor (internationaal) wetenschappelijk onderzoek en meetnetten.

27.000 scholen in 112 landen participeren in het wereldwijde netwerk van GLOBE, een lesprogramma opgericht door Al Gore. Meer informatie: www.globenederland.nl/globedag.

 

Home / Documenten en publicaties / 2014 / GLOBE-dag: bodem RIVM nader bekeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu