RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geactualiseerd Uitvoeringskader

Publicatiedatum: 16 december 2014
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker is geactualiseerd zodat het weer up-to-date is met alle afspraken die het afgelopen jaren zijn gemaakt.

Zo is de aanpassing van de afkapwaarde in deze versie beschreven. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen van de screeningsorganisaties aan het document toegevoegd. Ook zijn wijzigingen in de kwaliteitseisen van alle partijen verwerkt naar aanleiding van het eerder dit jaar vastgestelde protocol risicomanagement. Tenslotte zijn ook organisatorische wijzigingen verwerkt, zoals de overlegstructuur van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Geactualiseerd Uitvoeringskader

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu