RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studiedag Legionella, 10 april 2014

Publicatiedatum: 07 maart 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Op donderdag 10 april 2014 organiseert het LCHV een Studiedag Legionella voor GGD’en. Voor deze dag zijn technisch hygiënisten, artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding en andere GGD-medewerkers met legionella-werkzaamheden van harte welkom. De Studiedag Legionella vindt plaats bij Meeting Plaza Hoog Catharijne te Utrecht en de kosten voor de studiedag bedragen € 60,- per deelnemer. Voor deze dag is accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V. Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod:

Onderzoek legionellapreventie

Zijn er nieuwe potentiële bronnen voor legionellose en is preventie daar ook noodzakelijk? Zijn er betere analysemethoden om legionella in het milieu te isoleren? Is legionellapreventie alleen nodig bij waterinstallaties waar alleen L. pneumophila serotype 1 wordt gedetecteerd? Deze en andere vragen worden beantwoord door Marjolijn Schalk (Z&O/RIVM), Petra Brandsema (EPI/RIVM) en Alvin Bartels (LCHV/RIVM)

Veranderingen in toezicht en handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gereorganiseerd en de communicatie verloopt nu via een Meld- en InformatieCentrum (MIC). Hans de Vries, Coördinerend inspecteur Legionella van de ILT, komt uitleggen wat er is veranderd en wat dit betekend voor GGD’en.
De afgelopen jaren zijn er Omgevingsdiensten (OD’s) gekomen die namens gemeenten en provincies toezichthouden op onder meer legionellapreventie bij natte koeltorens. Els Joosten van OD Noordzeekanaalgebied legt uit wat een OD doet, wat hierin de rol van de GGD kan zijn en wat hun ervaringen zijn met naleving van regels voor legionellapreventie.
Gemeenten houden toezicht op publieksevenementen, waaronder of legionellapreventie correct plaatsvindt bij risicovolle waterinstallaties. Het LCHV heeft onlangs het draaiboek ‘Legionellapreventie voor publieksevenementen’ herzien. Alvin Bartels vertelt wat de aanpassingen zijn.
Frank Oesterholt van het KWR Watercycle Research Institute vertelt over de verschillende beheerstechnieken die bij waterinstallaties worden gebruikt.

Casuïstiek en discussie

Het LCHV ontvangt uiteenlopende vragen over legionellapreventie en meldingen van legionellabacteriën in water. Tijdens de studiedag worden een aantal veelvoorkomende probleemstellingen besproken.

Een aantal weken voor de studiedag ontvangen de deelnemers het definitieve programma.

Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding die meer willen weten over diagnostiek, epidemiologie en bronopsporing van legionella kunnen zich opgeven voor het RIVM-symposium ‘Legionella en klare taal’ dat 12 mei plaatsvindt bij het RIVM. Meer informatie via Ton Oomen: Ton.Oomen@rivm.nl.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden via deze link.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Studiedag Legionella, 10 april 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu