RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Terugblik publicatie eerste monitor bevolkingsonderzoek darmkanker

Publicatiedatum: 17 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Op vrijdagochtend 10 oktober heeft Iris Lansdorp-Vogelaar (Erasmus MC) samen met Marie-Louise Heijnen (RIVM/CvB) de resultaten van het eerste half jaar gepresenteerd aan MDL-artsen.

Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van de NVMDL. Monique van Wieren heeft de resultaten diezelfde dag toegelicht tijdens een bijeenkomst van MDL-verpleegkundigen. Op onder andere radio 1, het NOS journaal en in landelijke dagbladen werden de onderzoeksresultaten toegelicht. Daarbij lag de nadruk op het feit dat bij 763 (7%) mensen darmkanker is gevonden en bij 3.832 (34%) mensen gevorderde poliepen en op het deelnamepercentage van 68%.

Daarnaast zijn op basis van evaluaties en signalen uit het veld belangrijke aandachtspunten geïnventariseerd. Ook deze zijn vrijdag met de MDL-artsen en -verpleegkundigen gedeeld. Er zal een verbeterkalender worden opgesteld. Deze wordt in december in de programmacommissie besproken. Danbepalen we met alle betrokken partijen wat wanneer wordt opgepakt.

U kunt het nieuwsbericht van 10 oktober nalezen op de website van het RIVM.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Terugblik publicatie eerste monitor bevolkingsonderzoek darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu