RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitkomsten symposium Europese Antibioticadag

Publicatiedatum: 19 december 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Voor de preventie en bestrijding van antibioticaresistentie in Nederland is multidisciplinaire samenwerking nodig van onderzoekers, beleidsmakers en professionals in de zorg. Die samenwerking is complex en heeft baat bij regie. Dit is een van de conclusies van het symposium ‘Nederland en AMR: klaar voor de toekomst?’ dat gehouden werd op 18 november 2014 in het kader van de Europese Antibioticadag.

Deelnemers aan het symposium bestonden uit professionals uit de humane en veterinaire (gezondheids)zorg, wetenschappers en beleidsmedewerkers. De initiatiefnemers waren het RIVM, de beroepsorganisaties KNMG, KNMT, KNMvD en KNMP, de SWAB en ZonMw.

Er was veel belangstelling voor het symposium en de aanwezigen kijken terug op een vruchtbare bijeenkomst. De resultaten worden verder uitgewerkt en zullen in breder verband worden besproken en met de betreffende ministeries gedeeld. 

Het volledige verslag is te vinden onder download.

 

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Uitkomsten symposium Europese Antibioticadag

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu