RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zoekstrategie RVG-middelen

Publicatiedatum: 20 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In de hygiënerichtlijnen voor tatoeëren, piercen, permanente make-up (PMU) en het piercen van oren en neusvleugels staat dat de huid van de klant voorafgaand aan het tatoeëren, piercen of het zetten van PMU moet worden gedesinfecteerd met een huiddesinfecterend middel met een RVG-nummer. Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft een handleiding opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe geschikte middelen met een RVG-nummer kunnen worden gevonden.

Middelen voor huiddesinfectie worden beoordeeld door het Centrum ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Staat het CBG een middel toe, dan krijgt het een RVG-nummer. In het document ‘Zoekstrategie RVG-middelen’ is stap voor stap uitgelegd hoe kan worden gecontroleerd of een huiddesinfecterend middel gebruikt mag worden. Dit document is in de eerste plaats opgesteld voor tatoeëerders, piercers en behandelaars die PMU zetten, maar kan ook worden gebruikt door inspecteurs. De zoekstrategie vindt u via de link in de rechter kantlijn, of door hier te klikken.

 

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Zoekstrategie RVG-middelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu