RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbesteding screeningslabs

Publicatiedatum: 04 juni 2015
Wijzigingsdatum: 18 november 2016

Waar er nu ongeveer 40 laboratoria betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek, zijn dat bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vijf. Deze vijf screeningslaboratoria verzorgen zowel de hrHPV-analyse als de cytologische beoordeling na een positieve hrHPV-test en bij vervolgonderzoek na 6 maanden.

De selectie van de vijf screeningslaboratoria verloopt via een aanbestedingsprocedure waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn. In juni wordt de aanbesteding door de screeningsorganisaties via TenderNed gepubliceerd. Na publicatie wordt u via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Foto BMHK loepje

Home / Documenten en publicaties / Aanbesteding screeningslabs

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu