RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aankondiging bijeenkomst ‘De rol van synthetische biologie in de bio-economie’

Publicatiedatum: 30 juni 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Op 7 september gaan overheid, bedrijfsleven, NGO's en andere belanghebbenden met elkaar in gesprek over de plaats van synthetische biologie in de opkomende bio-economie. Doel van de bijeenkomst is te laten zien welke mogelijkheden synthetische biologie biedt voor de bio-economie in de (nabije) toekomst. Ook willen we gezamenlijk verkennen tot welke technologische, maatschappelijke en ethische vragen de doorontwikkeling van deze techniek leidt.

Het Rathenau Instituut en het RIVM organiseren deze bijeenkomst met medewerking van iGEM-teams. De bijeenkomst vindt plaats in Den Haag (Sociëteit de Vereeniging). Belangstellenden kunnen zich aanmelden en  deelname is kosteloos.

Jack Pronk (TU Delft) vertelt over de rol van synthetische biologie in de toekomstige bio-economie. Aan de hand van voorbeelden van concrete alledaagse consumentenproducten (wasmiddel, cosmetica) gaan we met het publiek in gesprek over de verschillende maatschappelijke en milieutechnische kwesties. De Nederlandse iGEM-teams bieden een blik in de nabije toekomst: wat kunnen we al en wat staat ons binnenkort te wachten? Deze teams bestaan uit jonge studenten die de mogelijkheden van synthetische biologie verkennen aan de hand van een maatschappelijk relevant probleem.

Verantwoorde ontwikkeling

Synthetische Biologie is een technologisch-wetenschappelijke ontwikkeling, waarin men technische ontwerpprincipes toepast op moleculair biologisch niveau. Deze techniek ontwikkelt zich momenteel snel en wordt breed toegepast en de verwachte economische impact is groot. Rondom de bredere toepassing van synthetische biologie spelen tal van vragen op het gebied van milieu en gezondheid, maar ook op het gebied van sociaal-maatschappelijke impact, innovatie en ethiek. RIVM en Rathenau willen ieder vanuit hun eigen expertise gezamenlijk bijdragen aan een verantwoorde ontwikkeling van Synthetische Biologie.

 

Home / Documenten en publicaties / Aankondiging bijeenkomst ‘De rol van synthetische biologie in de bio-economie’

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu