RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

International Cancer Screening Network bijeenkomst

Publicatiedatum: 10 juni 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Van 2 tot 4 juni 2015 werd in De Doelen in Rotterdam de driejaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd door het International Cancer Screening Network (ICSN). Vanaf 1988 is dit netwerk met een oorsprong in de borstkankerscreening uitgegroeid van 11 naar 33 deelnemende landen.

Van 2 tot 4 juni 2015 werd in De Doelen in Rotterdam de driejaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd door het International Cancer Screening Network (ICSN). Vanaf 1988 is dit netwerk met een oorsprong in de borstkankerscreening uitgegroeid van 11 naar 33 deelnemende landen. Dit jaar werden meer dan 240 wetenschappelijke abstracts ingediend. Inmiddels staan naast de borst-, baarmoederhals-, en darmkankerscreeningen ook de nieuwste inzichten in prostaat- en longkankerscreeningen op het programma. De gevonden effecten in trials, de voor- en nadelen van screening zoals overdiagnose, hoe te komen tot goede nut en noodzaak afwegingen voor de totale of deelpopulaties, de zoektocht naar data en goede voorspellende modellen, maar ook effecten van moderne communicatiemiddelen en de stand van zaken van screeningen in lage en middeninkomenslanden werden bediscussieerd. Het CvB presenteerde een poster met informatie over de opzet en organisatie van het 25-jarig bevolkingsonderzoek borstkanker. De opbrengsten en resultaten alsook de samenwerking tussen publieke en private partijen werden als belangrijke succesfactoren beschreven. De pdf van de poster is hier te vinden.

Home / Documenten en publicaties / International Cancer Screening Network bijeenkomst

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu