RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kennisuitwisseling met Vlaanderen

Publicatiedatum: 10 juni 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Op 26 mei jl. heeft een aantal CvB'ers kennis uitgewisseld met hun Vlaamse collega's over de organisatie van de drie bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen en Nederland.

De Vlaamse collega's waren op bezoek bij het CVB. Gesproken is over de opzet, communicatie, monitoring en kwaliteitsborging binnen de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Hoewel er met name door de inbedding van de bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen verschillen zijn met de situatie in Nederland, kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat juist deze verschillen leerzaam zijn voor beide landen. Er wordt een vervolgbijeenkomst gepland.

Kennisoverdracht

Home / Documenten en publicaties / Kennisuitwisseling met Vlaanderen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu