RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Norm voor pyrrolizidine alkaloïden in kruidenthee en kruidensupplementen voldoet

Publicatiedatum: 08 april 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) zijn stoffen die van nature in veel plantensoorten voorkomen, onder andere in kruiden. In grote hoeveelheden kunnen deze stoffen kankerverwekkend zijn en de lever ernstig beschadigen. Het RIVM onderzocht in opdracht van de NVWA of de productnorm voor de maximaal toegestane hoeveelheid PA’s in kruidenpreparaten (1 microgram per kilo) nog voldoet. Voor kruidenthee en voedingssupplementen met kruiden is dat het geval.

Het RIVM heeft middels een risicobeoordeling onderzocht of de productnorm voor de maximaal toegestane hoeveelheid PA’s nog steeds overeenkomt met de huidige wetenschappelijke inzichten. Voor kruidenthee en voedingssupplementen met kruiden is dat het geval. Vanuit wetenschappelijk oogpunt zou voor deze productgroepen zelfs een iets minder strenge norm mogelijk zijn (5 microgram per kilo), maar vanwege de kankerverwekkende eigenschappen van PA’s is het wenselijk om de blootstelling zo laag mogelijk te houden. Daarom adviseert de NVWA de huidige productnorm van 1 microgram per kilo te handhaven.

Behalve voor kruidenthee en voedingssupplementen met kruiden geldt de productnorm ook voor andere levensmiddelen waaraan kruiden(extracten) zijn toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn frisdranken of snoepjes met kruidenextracten. Over de samenstelling en consumptie hiervan is te weinig bekend om conclusies over een aanpassing van de huidige productnorm te trekken.
 

Home / Documenten en publicaties / Norm voor pyrrolizidine alkaloïden in kruidenthee en kruidensupplementen voldoet

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu