RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overzicht belangrijkste feiten en cijfers

Publicatiedatum: 08 september 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Begin 2014 is gestart met het gefaseerd invoeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Jaarlijks verschijnt een bijgewerkte versie van de factsheet darmkanker.

Hierin vindt u een overzicht met de belangrijkste informatie, feiten en cijfers met betrekking tot het bevolkings-onderzoek darmkanker. De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van het eerste jaar van het bevolkings-onderzoek.

Home / Documenten en publicaties / Overzicht belangrijkste feiten en cijfers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu