RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studiedag tatoeëren en piercen – 9 november 2015

Publicatiedatum: 11 september 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Op maandag 9 november zal in het Beatrix Theater de jaarlijkse studiedag inspectie tatoeëren en piercen plaatsvinden. Deze studiedag is alleen gericht op GGD-medewerkers. (en NVWA-inspecteurs).

Tijdens de studiedag zal er aandacht besteed worden aan de nieuwe ontwikkelingen binnen tatoeëren en piercen. Vragen en knelpunten die aan het licht zijn gekomen via de helpdesk van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV),  via de regionale en landelijke overleggen en de intercollegiale toetsing zullen behandeld worden.

Daarnaast is er ruimte voor casuïstiek. Er is nog plaats voor een paar aanvullende onderwerpen. Deelnemers van de studiedag kunnen via info@lchv.nl een casus inbrengen, onderwerpen die vaker aangedragen worden zullen behandeld worden tijdens de studiedag.

Aanmelden voor de studiedag kan hier.

Home / Documenten en publicaties / Studiedag tatoeëren en piercen – 9 november 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu