RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijdelijke Deskundige Infectiepreventie voor de WIP

Publicatiedatum: 05 november 2015
Wijzigingsdatum: 06 augustus 2018

Na het vertrek van Paula van Gelderen heeft bureau WIP weer een Deskundige Infectiepreventie in de persoon van Roel Lagendijk.

Hij zal zich voorlopig vooral richten op het behandelen van vragen over de WIP-richtlijnen. Roel Lagendijk was tot eind 2014 twee termijnen lid van de Regieraad WIP.

Voor deze interim-oplossing is gekozen nu de vacaturestelling voor Deskundigen Infectiepreventie geen gekwalificeerde kandidaten heeft opgeleverd.

4 november 2015

 

Logo WIP

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Tijdelijke Deskundige Infectiepreventie voor de WIP

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu