RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van oud naar nieuw: overgangsscenario en risicoanalyse

Publicatiedatum: 15 januari 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek werkt samen met alle relevante partijen aan de voorbereidingen van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Er verandert veel op verschillende fronten. Waaronder de HPV-test, het proces, de organisatie, ICT, kwaliteit en voorlichting.

Er vindt een aantal aanbestedingen plaats en ook wordt er een nieuwe WBO-vergunning aangevraagd. Belangrijk is dat de invoering van de vernieuwingen optimaal aansluit op het (stopzetten van) het bestaande bevolkingsonderzoek. Welke processen hangen met elkaar samen, wat zijn de kritische momenten? KPMG Plexus stelt een aantal scenario?s op die in kaart brengt waar in de voorbereidingen vertragingen kunnen ontstaan. Op 3 maart worden de resultaten in de programmacommissie besproken. Daarna wordt ook de datum gecommuniceerd wanneer het bestaande bevolkingsonderzoek ophoudt.

kmpg logo

Home / Documenten en publicaties / Van oud naar nieuw: overgangsscenario en risicoanalyse

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu