RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbesteding Monitor Bevolkingsonderzoek Borstkanker gepubliceerd

Publicatiedatum: 02 juni 2016
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Op 25 mei jl. is de aanbesteding van de jaarlijkse, landelijke monitor voor het bevolkingsonderzoek borstkanker gepubliceerd. Het doel van deze Europese aanbesteding van het RIVM is het afsluiten van een overeenkomst met een leverancier van de monitor voor de duur van 3,5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

De landelijke monitor wordt gebruikt om de kwaliteit en bereikbaarheid van het bevolkingsonderzoek te bewaken, knelpunten (in de zorgketen) te signaleren, bij te kunnen sturen, maar ook om te verantwoorden naar de opdrachtgever VWS, publiek en andere partners.

De aanbesteding verloopt volledig via het platform TenderNed (TenderNed-kenmerk 103291). De sluitingsdatum is op 14 juli 2016.

Home / Documenten en publicaties / Aanbesteding Monitor Bevolkingsonderzoek Borstkanker gepubliceerd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu