RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Harmonisatie toetsingskader desinfectantia en beleid WIP

Publicatiedatum: 31 mei 2016
Wijzigingsdatum: 06 augustus 2018

In deze beleidsnotitie van de Regieraad van de WIP wordt de aanleiding gegeven voor eventuele wijzigingen in WIP-richtlijnen met betrekking tot de werkzaamheid van desinfectantia in PT01 en PT02.

De huidige eisen zijn naast de nieuwe eisen in een tabel opgenomen voor zowel PT01 als PT02. In deze tabellen is ook opgenomen wat het beleid van de WIP is in deze. Er is een eindconclusie geformuleerd en is er aangegeven hoe toegelaten desinfectantia gezocht kunnen worden op de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

U vindt de volledige tekst onder download

 

 

Home / Documenten en publicaties / Harmonisatie toetsingskader desinfectantia en beleid WIP

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu