RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitor 2015: Bevolkingsonderzoek spoort darmkanker in vroeg stadium op

Publicatiedatum: 06 oktober 2016
Wijzigingsdatum: 15 maart 2017

De landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker met de resultaten over 2015 is uit. In dat jaar hebben 850.000 Nederlanders deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Bij bijna 3.700 van hen is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt, veelal in een vroeg stadium. Daarnaast zijn bij meer dan 20.000 deelnemers zogenaamde adenomen verwijderd. Dit kunnen voorlopers van darmkanker zijn.
De deelname aan het bevolkingsonderzoek blijft onverminderd hoog, zo blijkt uit de monitor 2015. Ongeveer 73% van de mensen die een uitnodiging kregen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek. Hiermee heeft Nederland wereldwijd de hoogste deelname
aan een landelijk georganiseerd bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

De landelijke monitor komt jaarlijks uit en wordt verricht door Erasmus MC en het KNI / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM.

Home / Documenten en publicaties / Monitor 2015: Bevolkingsonderzoek spoort darmkanker in vroeg stadium op

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu