RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe versie indicatorenset beschikbaar

Publicatiedatum: 14 maart 2016
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Het bevolkingsonderzoek borstkanker maakt gebruik van indicatoren voor het monitoren op lokaal, regionaal en landelijk niveau en om het bevolkingsonderzoek landelijk te evalueren. Versie 2.0 van deze indicatorenset is nu vastgesteld en te downloaden.

Aan deze versie zijn een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd, zoals Borstprothese, Mammografische borstdensiteit, Maligniteitsgraad en BI-RADS klasse. Ook is per indicator opgenomen of hieraan een norm-, streef- en/of signaalwaarde gekoppeld is en is de hoogte herzien of opnieuw vastgesteld.

Foto vrouwen

Home / Documenten en publicaties / Nieuwe versie indicatorenset beschikbaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu