RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwikkeling Richtlijn Uitvoering RVP 2017

Publicatiedatum: 27 juni 2016
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Per 2018 wordt de uitvoering van het RVP de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Om de inhoudelijke kwaliteit van het RVP te borgen, wordt er een nieuwe professionele, breed gedragen richtlijn ontwikkeld. Deze Richtlijn Uitvoering RVP 2017 zal op 1 januari 2017 ingaan en inhoudelijk vrijwel geheel overeenkomen met de huidige Richtlijn, de Uitvoeringsregels en aanverwante protocollen, zoals de cold chain. De ontwikkeling van de nieuwe richtlijn gebeurt in de volgende 3 stappen:
  1. Momenteel schrijven medisch adviseurs, samen met collega's (kinder- en jeugdartsen) het eerste concept. Het RIVM heeft daarbij een faciliterende rol. Dit eerste concept wordt besproken in het landelijk RVP-overleg (met onder meer IGZ, ActiZ, GGD GHOR Nederland, VNG en de beroepsverenigingen); 
  2. In de zomer (half juli) zullen betrokkenen uit het veld (jeugdartsen- en , verpleegkundigen, cb-assistenten en kinderartsen (beroepsverenigingen AJN, V&VN, NVDA en NVK)) van het NCJ een uitnodiging ontvangen om commentaar te leveren. Het concept is dan te lezen op een besloten site. Vanwege de vakantieperiode is de commentaarperiode zes in plaats van vier weken. Het NCJ zal alle commentaren verwerken.
  3. In het najaar zal in het Landelijk RVP-overleg worden geautoriseerd. 

De NCJ verzorgt bij stap 2 de uitnodiging, de publicatie van het concept op een besloten site en de terugkoppeling van de commentaren aan de auteurs. Midden juli kunt u de uitnodiging van de NCJ verwachten. Vanwege de vakantieperiode zal de commentaarperiode extra lang zijn: zes in plaats van vier weken.

 

Richtlijnenboek LCI-Richtlijnen Infectieziektebestrijding

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Ontwikkeling Richtlijn Uitvoering RVP 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu