RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

RIVM draagt bij aan Informatiepunt Omgevingswet

Publicatiedatum: 22 juni 2016
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Drie helpdesken van het RIVM gaan bijdragen aan de beantwoording van vragen via het Informatiepunt Omgevingswet. Dit informatiepunt ontsluit vanaf komend najaar kennis die verband houdt met de Omgevingswet. De bijdrage van het RIVM is vastgelegd in een samenwerkingsdocument, dat is ondertekend door de partners die met het Informatiepunt gaan samenwerken.

De RIVM-helpdesken bieden informatie over Europese stoffenregelgeving (Chemische stoffen goed geregeld), stoffeninformatie voor bevoegd gezag (Risico’s van stoffen) en informatie over genetische modificatie (ggo-vergunningverlening). De vraagbeantwoording via het informatiepunt wordt toegevoegd aan de bestaande werkzaamheden van de helpdesken.

Groepsfoto ondertekening samenwerkingsafspraken Omgevingswet

 

Chemische stoffen goed geregeld

De helpdesk Chemische stoffen goed geregeld biedt informatie over registratie van chemische stoffen (REACH) en indeling, etikettering en verpakking (CLP). Ondernemers die chemische stoffen gebruiken, produceren, importeren of verhandelen, kunnen hier eenvoudig zien aan welke verplichtingen zij moeten voldoen.  

Risico's van stoffen

De helpdesk Risico’s van Stoffen geeft actuele, geautoriseerde informatie over de risico’s van stoffen voor mens en milieu. De informatie is vooral gericht op het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer, de Waterwet, de inspecties en andere overheidsorganisaties.

GGO-vergunningverlening

De website ggo-vergunningverlening biedt informatie over veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Instellingen die met ggo’s werken, kunnen hier zien aan welke verplichtingen zij moeten voldoen. Er is ook informatie te vinden voor het bevoegd gezag van de Omgevingswet/Wet milieubeheer. 

Informatiehuizen

Op lange termijn draagt het RIVM door middel van de Informatiehuizen bij aan informatievoorziening binnen het kader van de nieuwe wet. Met de realisatie van de Informatiehuizen verbetert de beschikbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens voor ruimtelijke planvorming. De Informatiehuizen zijn onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

 

 

Home / Documenten en publicaties / RIVM draagt bij aan Informatiepunt Omgevingswet

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu