RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Straling rond COVRA-terrein voldoet aan de norm

Publicatiedatum: 12 september 2016
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het stralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.) te Borsele lag in 2011 -2014 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2011-2014 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,018 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

Het RIVM controleert elk jaar de stralingsniveaus aan de terreingrenzen van kerncentrale Borssele, COVRA, de reactor in Petten en bij de uraanverrijkingsfabriek Urenco en ondersteunt daarmee de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Het RIVM brengt in kaart aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. Radioactiviteit kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid als iemand aan heel veel straling wordt blootgesteld. In Nederland worden mensen gemiddeld aan 2,4 mSv (milliSievert) blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral uit straling door medische handelingen en radon en thoron.

Home / Documenten en publicaties / Straling rond COVRA-terrein voldoet aan de norm

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu