RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vaccinatiegraad griep in 2015 licht gedaald

Publicatiedatum: 18 oktober 2016
Wijzigingsdatum: 26 oktober 2016

Opnieuw is het aantal mensen dat de griepprik heeft gehaald licht gedaald, zo blijkt uit de jaarlijkse monitor van het NIVEL. Tijdens de jaarlijkse vaccinatiecampagne van 2015 haalde de helft van de mensen aan wie het aangeboden is de griepprik bij de huisarts. De griepprik werd het minst gehaald door mensen van 60 tot 64 jaar zonder een hoog risico op complicaties door een medische aandoening (24%) en het meest door mensen boven de 65 jaar met een hoog risico op complicaties door een medische aandoening (71%).

De jaarlijkse griepprik wordt de komende periode weer aangeboden aan mensen met een medische indicatie voor de griepprik en aan mensen van 60 jaar en ouder. De beste tijd voor de griepprik is tussen half oktober en half november. De griepprik beschermt tegen de gevolgen van griep.

Vanuit het nationale programma wordt informatie gegeven over de griepprik aan de doelgroep. Mensen maken zelf de keuze of ze de griepprik nemen. De griepprik is eenvoudig te halen via de huisarts. Ondanks dat de vaccinatiegraad dalende is, behoort Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk  tot de landen in Europa met de hoogste vaccinatiegraad.

De  monitor griepvaccinatie 2015 is uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van het RIVM.

Gesprek op straat

Home / Documenten en publicaties / Vaccinatiegraad griep in 2015 licht gedaald

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu