In Nederland bestaat sinds 1997 het Nationaal Programma Grieppreventie (NPGNationaal Programma Grieppreventie). Elk jaar worden groepen met een hoog risico op complicaties door griep uitgenodigd voor vaccinatie. Het gaat hierbij om mensen met bepaalde medische aandoeningen en/of hogere leeftijd (60 jaar of ouder). Om ontwikkelingen in het NPG en de vaccinatiegraad te kunnen volgen, wordt een jaarlijkse monitor griepvaccinatie uitgevoerd. 

De monitor griepvaccinatie 2017 laat zien dat 49,9% van de doelgroep zich in tijdens de griepvaccinatie campagne van 2017 heeft laten vaccineren. Dit betekent dat de vaccinatiegraad in de totale doelgroep gedaald is; in 2016 was de vaccinatiegraad 53,5%. De daling in vaccinatiegraad binnen de doelgroep was het laagst onder mensen tussen 60 en 64 jaar. In eerdere jaren was de daling in deze groep juist relatief groot. 

De vaccinatiegraad voor mensen, die zowel tot de leeftijdsgroep van 60+ hoorden als tot de groep met een medisch risico (66,3%), was aanzienlijk hoger dan mensen uit diezelfde leeftijdsgroep zonder een medische indicatie (41,8%). In de groep 60-64 jarigen was de vaccinatiegraad lager (34,4%) dan in de groep 65-plussers (60,4%). 

De hoogste vaccinatiegraad (69,6%) werd gevonden onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden. Onder personen tussen 60 en 64 jaar zonder medische indicatie was de vaccinatiegraad het laagst (25,9%). In de doelgroep met medische indicatie was de vaccinatiegraad het hoogst onder mensen met diabetes (61,9%) en het laagst onder mensen met verminderde weerstand (44,8%). 

De monitor griepvaccinatie 2017 is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor de monitor zijn gegevens gebruikt van meer dan 820.000 patiënten uit 205 huisartsenpraktijken. Het gaat om gegevens uit de elektronische medische dossiers van deelnemende huisartsenpraktijken. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen en worden alleen gebruikt om de doelgroep voor griepvaccinatie en het aantal mensen dat is gevaccineerd in kaart te brengen.