RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afbouwen activiteiten WIP: richtlijnen die worden afgerond

Publicatiedatum: 12 januari 2017
Wijzigingsdatum: 07 augustus 2018

Besloten is bij het afbouwen van activiteiten van de WIP de conceptrichtlijnen af te ronden en te publiceren als deze al voor landelijk commentaar zijn voorgelegd. Dit betekent dat de richtlijnen Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik en Virale Hemorragische Koortsen zullen worden afgerond.

 De richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie VWK wordt binnenkort gepubliceerd na terugkoppeling van de bevindingen van  de Regieraad naar de Expertgroep VWK. Activiteiten met betrekking tot de overige WIP-richtlijnen die in revisie waren of waarvan de revisie binnenkort zou starten worden per direct gestaakt. 
Er wordt naar gestreefd genoemde conceptrichtlijnen te behandelen in de (laatste) Regieraadvergadering op 21 maart a.s.
De WIP dankt allen die in Expertgroepen of Regieraad WIP hun bijdragen aan het opstellen van het infectiepreventiebeleid voor Nederlandse Zorginstellingen leveren en hebben geleverd.  

 

Logo WIP

Home / Documenten en publicaties / Afbouwen activiteiten WIP: richtlijnen die worden afgerond

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu