RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het RIVM jaarverslag 2016 staat online

Publicatiedatum: 14 juni 2017
Wijzigingsdatum: 16 juni 2017

In ons jaarverslag kijken we terug op onderzoek en projecten waar het RIVM in 2016 betrokken bij was. Dit betreft onder meer het Nationaal Veiligheidsprofiel, resultaten van grootschalig onderzoek naar veehouderij en gezondheid, nieuw bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en uiteraard het rubbergranulaat op kunstgras sportvelden.

Ook besteden we in het jaarverslag aandacht aan de rol van trusted advisor. Het RIVM heeft in 2016 nog meer het contact met de maatschappij gezocht om zo deze rol verder te versterken. 

“Midden in de maatschappij” is voor het RIVM het uitgangspunt. De website, maar ook sociale media, spelen daarbij een belangrijke rol. In 2016 heeft het RIVM zijn maatschappelijke zichtbaarheid in diverse media vergroot. Het RIVM was vaker zichtbaar in dagbladen, werd vaker online genoemd en ook de website werd vaker bezocht. Infographics over deze gegevens worden in het jaarverslag weergegeven.

Het jaarverslag is ook dit jaar weer gepubliceerd als online magazine. Makkelijk leesbaar en deelbaar, ook op tablet en telefoon. Het voorwoord is dit jaar ook als video te bekijken.


 

Andre van der Zande voorwoord

Voorwoord jaarverslag 2016

Download deze video

Home / Documenten en publicaties / Het RIVM jaarverslag 2016 staat online

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu