RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toestemmingsformulier TRIDENT-2: nu ook digitaal te bewaren

Publicatiedatum: 21 juni 2017
Wijzigingsdatum: 21 juni 2017

Vanaf nu mag het Toestemmingsformulier: Prenatale screening NIPT (TRIDENT-2 studie) ook digitaal bewaard worden. Voorheen mocht alleen een papieren versie bewaard worden.

Houd bij het digitaal opslaan wel rekening met de volgende zaken:

  • Controleer na het inscannen of het formulier leesbaar is en er niets van de inhoud verloren is gegaan.
  • Sla het formulier veilig op in het dossier van de zwangere.
  • Zorg ervoor dat de formulieren - als ze opgevraagd worden - digitaal makkelijk te vinden zijn.
Draaiboek

Home / Documenten en publicaties / Toestemmingsformulier TRIDENT-2: nu ook digitaal te bewaren

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu