RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vernieuwd Beleidskader bevolkingsonderzoeken naar kanker

Publicatiedatum: 24 januari 2017
Wijzigingsdatum: 26 januari 2017

Het Beleidskader voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker per 1 januari 2017, is vastgesteld. Het beleidskader geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor de drie bevolkingsonderzoeken in Nederland naar kanker: borst-, baarmoederhals- en darmkanker.

Het beleidskader beschrijft eveneens hoe partijen samenwerken die betrokken zijn bij de voorbereiding van, besluitvorming over en uitvoering van deze bevolkingsonderzoeken. Het beleidskader geldt in principe voor vier jaar, maar zal regelmatig worden getoetst en indien nodig aangepast aan de actualiteit.

 

Home / Documenten en publicaties / Vernieuwd Beleidskader bevolkingsonderzoeken naar kanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu