RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

De snelle opkomst en verspreiding van Enterobacteriaceae die resistent zijn tegen carbapenems, vormen een belangrijke bedreiging voor de klinische patiëntenzorg en openbare gezondheidszorg. Om het voorkomen en de verspreiding in kaart te brengen en risicofactoren te identificeren is de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) gestart. Alle verdachte stammen kunnen voor genetische en fenotypische bevestiging worden ingestuurd naar het RIVM.

De laboratoria worden verzocht de Enterobacteriaceae-stammen die op grond van de initiële resistentiebepaling een aanwijzing geven voor mogelijke carbapenemaseproductie (meropenem MIC (minimaal remmende concentratie > 0,25 mg/L), naar het RIVM te sturen. Per patiënt, per ziekte-episode, per bacteriespecies zal het isolaat met de hoogste MIC, fenotypisch en genetisch getest worden op carbapenemaseproductie. Bij verdenking op uitbraken kan in overleg eventuele verdere stamtypering worden uitgevoerd.

Bij elke ingestuurde stam wordt het laboratorium verzocht een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bestaat uit een microbiologisch deel en een epidemiologische deel voor het in kaart brengen van de risicofactoren. De vragenlijst kan per 15 september 2011 worden ingevoerd via internet in Osiris (https://osiris.rivm.nl). De artsen-microbiologen en hygiënisten van alle ziekenhuizen hebben begin september een brief ontvangen over de surveillance. Voor vragen over de epidemiologische gegevensverzameling kunt u contact opnemen met Anja Haenen (Anja.Haenen@rivm.nl; tel 030-274 4333). Voor laboratoriumvragen kunt u contact opnemen met Xander Huijsdens (Xander.Huijsdens@rivm.nl; tel 030-274 4117) of Max Heck (Max.Heck@rivm.nl; tel 030-274 2220). De in Osiris gemelde CPE zullen net als de MRSA in het Infectieziekten Bulletin teruggekoppeld worden in de rubriek Registraties infectieziekten.

IB cover

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / November 2011 / Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu