RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aankondiging Transmissiedag 2013

Surveillance van infectieziekten Na de opening door de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zal worden ingegaan op verschillende onderwerpen binnen het dagthema Surveillance van infectieziekten. Er zal aandacht zijn voor de wettelijke meldingsplicht, kiemsurveillance, verschillende methoden van surveillance, verschillende surveillancesystemen zoals syndroomsurveillance, surveillance in het humaan-veterinaire domein en ethische dilemma’s bij surveillance. Waar mogelijk worden de onderwerpen belicht aan de hand van GGD-casuïstiek. Tot slot wordt een actualiteit gepresenteerd. Binnen het programma is tevens ruimte gereserveerd voor posterpresentaties over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg.
  • Datum: 19 maart 2013
  • Locatie Regardz: Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort
  • Doelgroep:GGD-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding.
  • Programma: Het definitieve programma en aanmeldingsformulier zullen binnenkort op www.rivm.nl/agenda worden geplaatst.
  • Deelnamekosten: 80 €
  • Meer informatie:  Gonnie.de.rooij@rivm.nl

 

IB cover

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / December 2012 / Aankondiging Transmissiedag 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu