RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Indicatoren bevolkingsonderzoek naar borstkanker

De indicatorenset is ontwikkeld om de kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek borstkanker uniform vorm te geven.

De indicatoren worden gebruikt om het bevolkingsonderzoek te monitoren op lokaal, regionaal en landelijk niveau en om het bevolkingsonderzoek landelijk te evalueren. Voor zover er indicatoren (kengetallen) en/of kwaliteitseisen al zijn ontwikkeld door de uitvoeringsorganisaties, beroepsgroepen, of op Europees niveau is daarop aangesloten.

Download de indicatoren via de link in de rechterkolom.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Borstkankerscreening / Indicatoren bevolkingsonderzoek naar borstkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu