RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat doet het RIVM op het gebied van Binnenmilieu?

Het RIVM ondersteunt de binnenmilieu-activiteiten van VROM en GGD’en door kennisontwikkeling en uitwisseling, onderzoek en instrumentontwikkeling...

Zo worden de (inter)nationale kennisnetwerken in kaart gebracht en wordt het wetenschappelijk onderzoek op de voet gevolgd. Het RIVM geeft signalen uit de media en wetenschappelijke literatuur door aan VROM en de GGD'en. Op verzoek doet het RIVM bij incidenten metingen in het binnenmilieu. Ook wordt door het RIVM wekelijks een nieuwsbrief opgesteld over binnenmilieu.

Bij het onderwerp Milieu en Gezondheid vindt u een aantal inspirerende projecten op het gebied van binnenmilieu en een overzicht van organisaties die zich in Nederland bezighouden met het binnenmilieu.

Home / Documenten en publicaties / Wat doet het RIVM op het gebied van Binnenmilieu?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu