Het verbeteren van het binnenmilieu van woningen, scholen en kindercentra is een van de speerpunten uit de Nationale aanpak Milieu en Gezondheid van de overheid.

Mensen zijn gemiddeld 85% van hun tijd binnen, waarvan 70% in hun eigen woning. Allerlei stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen, zoals vocht, tabaksrook en radon, kunnen zich bij onvoldoende ventilatie ophopen. De concentraties stoffen zijn in het binnenmilieu vaak hoger dan buiten en kunnen gezondheidseffecten veroorzaken.