RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaarlijkse algemene vragenlijst

Jaarlijkse vragenlijst waarmee de noemergegevens van verpleeghuislocaties die deelnemen aan SNIV worden verzameld.

U kunt deze vragenlijst een keer per jaar en per deelnemende verpeeghuislocatie, via OSIRIS invullen.

Download

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Jaarlijkse algemene vragenlijst

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu