RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Registratieprotocol en dataspecificaties prevalentiemeting

Het doel van dit registratieprotocol is komen tot een eenduidige uitvoering van de surveillance van infectieziekten binnen de verpleeghuizen die deelnemen aan de prevalentiemeting van SNIV.

Onder het kopje "Download" zijn de afzonderlijke documenten te downloaden.

Het protocol voor april 2016 is aangepast. De aanpassingen staan beschreven op pagina 3 van het protocol. Voor november 2016 komt er een nieuw protocol. De bijlagen zijn niet aangepast.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Registratieprotocol en dataspecificaties prevalentiemeting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu