RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Registratieprotocol incidentiemeting

Het doel van dit registratieprotocol is komen tot een eenduidige uitvoering van de surveillance van infectieziekten binnen de verpleeghuizen die deelnemen aan de incidentiemeting van SNIV.

In de rechterkolom van deze pagina zijn de afzonderlijke document te downloaden.

Vanaf week 1 van 2016 geldt de 2016 versie van het protocol.

Download

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Registratieprotocol incidentiemeting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu